nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
รู้จัก เรา แนะนำ web e-Book e-News e-Advice เอกสารวิชาการ สารสนเทศน่ารู้ Download

.

..
.05-10-52: 39493
02-11-52: 52281
.

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 135735


ข่าวประชาสัมพันธ์: > เรื่องที่ 117

ภาพกิจกรรม
29 พ.ย. 2550
ณ ศนอ. จ.อุบลราชธานี


ปลูกต้นไม้

 


เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ

 


ค่ายยุวกาชาดกศน.

 


ผอ.สถานศึกษากศน.ลงนามถวายพระพร

 


เขียนความดีแขวนต้นไม้แห่งความดี

 


จุดเทียนชัยถวายพระพร

 


นิทรรศการกิจกรรม ศรช.เฉลิมพระเกียรติ

 


ขับร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน โดยศวจ.อบ.

 

กิจกรรม light up & Multimedia

   

    

 

ประกวดร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" และมอบรางวัล

    

    

    


มอบโล่ ศรช.เฉลิมพระเกียรติ 318 แห่ง

    

การแสดงของ กศน.อุดรธานี

    

 

การแสดงของโรงเรียน 60 พรรษา

    

 

คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศนอ. ร่วมใจจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมทุกคนด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง


ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงเสด็จอีสาน

 

 

 


ช่วยกันทำเทียนชัย

 

 

 


ช่วยกันทำพานเครื่องราชสักการะ

 


ช่วยกันจัดเครื่องราชสักการะ

 

 

 

 


ลงนามถวายพระพร

 

 

 


เขียนความดีทำดีเพื่อพ่อ

 


ลูกหลานมารอพ่อแม่กลับบ้านจนดึกดื่น

 


หนูขออยู่ด้วยคน

 

 


หลานมารอรับย่าค่ะ

 

 


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 117 ชื่อ file:news117.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]


งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ