nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
กลับหน้าแรก
รู้จักเรา
แนะนำ web
e-Book
e-News
e-Advice
เอกสารวิชาการ
สารสนเทศน่ารู้
Download

เปิดบทเรียนออนไลน์


05-10-52: 39493
02-11-52: 52281

เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์

สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 623477

ขออภัย เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

กศน.เกมส์

 


DOWNLOAD

แบ่งสายการแข่งขัน ..........CLICK
สรุปการประชุม จังหวัดมุกดาหาร   ............CLICK


ข่าวเด่น
อ่านรายละเอียด >>

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร จิตรกรรไทย
ส่วนการศึกษาต่อเนื่อง จัดการศึกษษต่อเนื่อง หลักสูตรจิตรกรรมไทย โดยมีครูน้ำ  นางสาวธัญญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์ เป็นครูผู้สอน

ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไหว้พระไชยบุรี ก่อนย้ายไป กศน. ภาคตะวันออก


   ผู้อำนวนการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวราวุฒิ พยัคฆพงษ์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรักษาการ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ชาวสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน และถ้ามีโอกาสคงจะกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีก... 10 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมรับนโยบายโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านอาเซียน
  วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ บุญเรื่อง เป็นประธานในการประชุมปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ ของสถาบันกศน.ภาค เพื่อจัดดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานจุลกฐิน วัดไชยมงคล ถนนสายอาชีพ การทำขนมโดนัทจิ๋ว ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี

อบรมสัมมนา ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน.เปิดการอบรมสัมมนาสถานศึกษา กศน.เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด์ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2556
คัดเลือก กศน. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556 
      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาเครือข่าย กศน. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556
ระหว่างวันที่12-13 พฤศจิกายน 2556ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 


อ่านรายละเอียด


 

     
นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายทรงเดช  โคตรสิน
รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


SLIP เงินเดือน

 


แนะนำ วิธีการส่งข่าว

 
  
  
  
  
  
..

งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ
4 Orange Zaa