nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
รู้จัก เรา แนะนำ web e-Book e-News e-Advice เอกสารวิชาการ สารสนเทศน่ารู้ Download

.

..
.05-10-52: 39493
02-11-52: 52281
.

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 52783


ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  • ข้อมูล การอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ  click
  • การบริหารพัสดุclick
  • powerpoint คำบรรยายวิทยากร อบรมพัสดุ 8 เมษายน 2558click
อ่านรายละเอียด >>

นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผอ. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมการจัดประกวด กิจกรรมประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการค่านิยมของคนไทย วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๑๑๑ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม จัดประกวด กิจกรรมประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการค่านิยมของคนไทย ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิบัติการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ ต้องระดมกันเต็มที่ ใช้เครื่องตรวจ 5 เครื่อง ปรับอุณหภูมิในห้อง เย็บเจี๊ยบ เพื่อให้เครื่องไม่ร้อน ตอนนี้เสร็จไปแล้ว 17 จังหวัด  กำลังตรวจอีก 3 จังหวัด คือ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ ซึ่งจะเสร็จประมาณปลายเดือน มีนาคมนี้
นายทรงเดช โคตรสิน รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช ๒๕๕๑ สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ครั้งที่ ๒ เรื่องการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
….โดยมีน.ส.ธัญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์ กล่าวรายงานการจัดอบรม
.....วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นในการสร้างชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีการสานเส้นพลาสติกและศึกษาประสิทธิภาพของชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

 


อ่านรายละเอียด

 

    
.แนะนำ วิธีการส่งข่าว

 
  
  
  
  
  


.


..
.งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ