เรื่องที่ 2 การประดิษฐ์ดอกกุหลาบ

 

4.gif

               กุหลาบ เป็นดอกไม้นิยมกันมาก การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากแป้งขนมปังสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1

               1. ทาครีมทาผิวที่มือ และอุปกรณ์ก่อนใช้
               2. ทำกลีบดอกกุหลาบ โดยการนำแป้งขนมปังสีตามต้องการ เช่น สีแดง ชมพู เหลือง มาปั้นเป็นก้อนกลมเล็กขนาดใหญ่ประมาณ 1 เซนติเมตร
               3. ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจัดก้อนแป้ง แล้วบีบพร้อมกับเลื่อนนิ้วออกมาในทางตรงกันข้ามกันซึ่งจะได้แป้งลักษณะดังรูป
               4. ใช้นิ้วมือจัดกลีบให้ม้วนเข้าหากัน จะได้กลีบดอกกุหลาบด้านในสุด
               5. ทำเหมือนข้อ 1 ถึงข้อ 3 อีกครั้ง จะได้กลีบกุหลาบที่ 2
               6. นำกลีบกุหลาบที่ 2 ไปวางซ้อนกับกลีบแรก
               7. ใช้นิ้วบีบบริเวณโคนกลีบดอกเล็กน้อยพอให้แป้งติดกัน หากไม่ติดกันอาจทาด้วยกาวลาเท็กซ์ที่โคนกลีบเล็กน้อยแล้วค่อยติดลงไป
               8. จัดแต่งริมกลีบให้ริมกลีบงอนออกเล็กน้อย
               9. ทำเช่นเดียวกับข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 7 โดยใช้แป้งขนมปังให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย จะไก้กลีบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำเช่นนี้ประมาณ 4 - 6 กลีบโดยวางกลีบดอกให้สับว่างกันตามความเหมาะสม จะได้กุหลาบบาน แต่หากต้องการดอกกุหลาบแย้มหรือตูม จะใช้เพียง 2 - 3 กลีบ
               10. หากต้องการจัดแต่งกลีบดอกกุหลาบก็สามารถทำได้ในขณะที่แป้งขนมปังยังไม่แห้ง แล้วจึงนำดอกกุหลาบที่สำเร็จไปวางในที่ร่ม ตากให้แห้ง
               11. เมื่อแห้งดีแล้ว นำมาเก็บใส่ภาชนะที่แห้งและปิดสนิท เพื่อป้องกันการเปียกและแมลงสาบมากัดกินพร้อมที่จะนำไปตกแต่งเป็นของใช้เครื่องประดับต่าง ๆ ต่อไป

 

    

คลิกที่ภาพเพื่อชมขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกกุหลาบ

  

 

วิธีที่ 2
               1. มีวิธีการคล้ายกับวิธีแรก โดยเริ่มจากการทาครีมทาผิวที่มือและเหล็กคลึงเล็กน้อย
               2. ทำกลีบดอกกุหลาบ โดยการนำแป้งขนมปังสีตามต้องการ เช่น สีแดง ชมพู เหลือง มาปั้นเป็นก้อนกลมรีเล็ก ขนาดใหญ่ประมาณ 1 เซนติเมตร
               3. ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจัดก้อนแป้ง แล้วบีบเบา ๆ ให้แป้งแบนใช้เหล็กคลึง คลึงกลีบดอกให้บานออกเล็กน้อย
               4. ม้วนกลีบดอก เพื่อทำเป็นกลีบดอกกุหลาบด้านในสุด
               5. ทำเหมือนข้อที่ 1 ถึงข้อ 3 อีกครั้ง โดยเพิ่มปริมาณแป้งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย จะได้กลีบกุหลาบที่ 2
               6. นำกลีบกุหลาบที่ 2 ไปวางซ้อนกับกลีบแรก โดบวางให้สับหว่างกัน แล้วบีบหรือทากาวบริเวณโคนดอก เล็กน้อยเพื่อให้แป้งติดกัน
               7. จัดแต่งริมกลีบด้านซ้ายและขาวให้งอนออกเล็กน้อย
               8. ทำเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ถึง 7 ประมาณ 5 - 7 กลีบ ตามความเหมาะสม และขนาดของดอกกุหลาบที่ต้องการ
               9. หากต้องการจัดแต่งกลีบกุหลาบ ก็สามารถทำได้ในขณะที่แป้งขนมปังยังไม่แห้ง แล้วจึงนำดอกกุหลาบที่สำเร็จไปวางในที่ร่ม ตากใหเแห้ง
               10. เมื่อแห้งดีแล้ว นำมาเก็บใส่ภาชนะที่แห้งและปิดสนิท เพื่อป้องกันการเปียกและแมลงสาบมากัดกิน พร้อมที่จะนำไปตกแต่งเป็นของใช้เครื่องประดับต่าง ๆ ต่อไป