ตอนที่ ๓ การประดิษฐ์บายศรีปากชาม 

เรื่องที่ ๓.๓ วิธีประกอบพานบายศรีปากชาม

;

คลิกเปิดเอกสาร

(๑) ตัดโฟมขนาดเท่าพานติดลงในพาน โดยเฉือนโฟมด้านที่จะใส่ลงในพานให้เป็นลักษณะสอบลงโดยการเอียงใบมีด (ควรเฉือนโฟมลงในถุงเพื่อไม่ให้เศษปลิวจะทำความสะอาดยาก)

(๒) ติดกาวสองหน้าหรือแล็คซีนภายในบริเวณปากพานโดยรอบ
(๓) วางโฟมลงในพาน กดโฟมลงเบา ๆ ให้โฟมยึดติดกับพาน (ระวังอย่ากดแรงโฟมและพานจะแตกหัก)
(๔) ทากาวบนโฟมแล้วตัดผ้าเป็นวงกลมขนาดเท่าปากพานปิดทับ
(๕) วางกรวยให้อยู่ตรงกลาง วาดวงกลมไว้ ทากาวที่ไม้เสียบลูกชิ้นปักลงตามรอยวาด ปักไม้ให้เฉียงเข้าด้านในเป็นรูปกรวย ทากาวที่ไม้ด้านนอกเพื่อยึดกรวย
(๖) ทากาวที่ปากกรวย
(๗) นำกรวยที่ทากาวปากกรวยแล้ว ปักครอบไม้ที่เสียบไว้กลางพาน
(๘) ปักบายศรี ๙ ชั้น องค์แรกตรงกับรอยพับของกรวยใช้ไม้เสียบเข้าด้านข้างของบายศรีประมาณ ชั้น ที่ ๓ หรือ ๔ แล้วใช้ไม้อีกอันดันไม้ที่โผล่ให้อยู่ในผ้า

 

         

(๙) ติดบายศรีที่เหลืออีก ๒ องค์ ให้ระยะห่างเท่า ๆ กัน สังเกตยอดบายศรีต้องเท่ากัน ถ้าสูงไม่เท่ากันให้ตัดโคนบายศรีออกแล้ววัดขนาดความสูงให้ให้ยอดเสมอกันทุกองค์

 

 

 

           (๑๐) ติดแมงดาทะเลทั้ง ๓ ตัว ระหว่างองค์บายศรี

 

 

(๑๑) ตกแต่งพานบายศรี ด้วยการติดดอกดาวเรืองตรงกึ่งกลางโคนขององค์บายศรี และโคนของแมงดา จำนวน ๖ ดอก ประดับยอดกรวยด้วยดอกบัว (แทนไข่ต้ม) ถ้าหาดอกบัวไม่ได้อาจติดดอกดาวเรืองแทนได้

ข้อแนะนำ

           ในการประกอบพานบายศรี เพื่อความแน่นหนาของบายศรีควรจัดระยะ การวางให้พอดีแล้วเสียบไม้ใส่ด้านข้างผ้านุ่งของบายศรีทั้ง ๒ ด้าน ให้ปลายแหลมโผล่ออกด้านล่างความยาวไม่เกินก้นพาน ทากาวที่ไม้ก่อนปักบายศรีลง บนพานที่ปูด้วยผ้าจะทำได้ยากหากไม่ทำเช่นนั้นผ้าปูจะย่น ก่อนปักไม้ให้ใช้ปลายมีดเจาะผ้าให้ขาดก่อนตรงตำแหน่งที่จะปักไม้